slider slider slider slider
EDBAR - 25 lat
specjalista od
trudnych robót

Oferta

Wykonujemy roboty sanitarne w pełnym zakresie. W przypadku sieci układanych w ulicach oferujemy także odtworzenie nawierzchni w tym: podbudowy i warstw asfaltu w jezdniach, chodników z kostki brukowej oraz terenów zielonych.


Zakres wykonywanych robót:

  • Sieci i instalacje:

        - wodociągowe;

        - kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz technologicznej;

        - ciepłownicze, węzły cieplne, wymiennikownie, komory oraz automatyka;

        - gazowe;

  • Wentylacja i klimatyzacja wraz z automatyką oraz BMS;
  • Technologia wody i ścieków w tym: pompownie i stacje uzdatniania wody, przepompownie i oczyszczalnie ścieków;
  • Technologia basenowa;
  • Elementy małej architektury typu: fontanny – (woda, światło, muzyka), cieki ozdobne itp.


Zadania w ziemi wykonywane są w najnowszych technologiach bezwykopowych. W obiektach naziemnych stosujemy technologie nowoczesne, sprawdzone, pozwalające na zdalne sterowanie i nadzór.

Przywiązujemy ogromną uwagę do doboru i zastosowania materiałów i urządzeń wysokiej klasy, co w okresie eksploatacji daje wymierne efekty niezawodności, oszczędności oraz możliwości regulacji i dostosowania do lokalnych warunków funkcjonowania.